Landelijke actie kunst- en cultuursector

29-08-2008 – De Nederlandse kunst- en cultuurinstellingen uiten de komende weken met de landelijke actie ‘Hoed, waar ben je mee bezig?’ hun ongerustheid over de toekomst van kunst en cultuur in Nederland.

Makers,
instellingen en belangenvereniging Kunsten ’92 roepen minister Plasterk
en de Tweede Kamer op om hun eigen ambities waar te maken en écht te
investeren in kunst en cultuur. Provincies en grote steden hebben de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd, daar moet het Rijk iets tegenover
stellen. De kunst- en cultuurinstellingen vragen daarvoor – via de
actie – de aandacht en steun van het publiek.

Op
Prinsjesdag zal Minister Plasterk zijn plannen voor de komende vier
jaar presenteren. Nu al is duidelijk dat deze plannen voor veel
instellingen tot serieuze problemen zullen leiden: een groot aantal zal
moeten inkrimpen, anderen dreigen zelfs de deuren te moeten sluiten. En
dat terwijl er door diezelfde minister in de komende jaren zoveel meer
van deze sector verwacht wordt.

De
Nederlandse kunst- en cultuurinstellingen vinden dat daar iets aan moet
worden gedaan. Als de Minister door zijn beleid een kwaliteitsimpuls
wil geven aan het Nederlandse culturele leven én meer mensen wil
betrekken bij kunst en cultuur, dan zou hij de instellingen die dat
allemaal moeten waarmaken daartoe ook echt de kans moeten geven. Dat
kan hij door de adviezen van de Raad voor Cultuur uit te voeren, de
inrichting van zijn nieuwe beleid nog eens goed te bekijken en daar
waar nodig te repareren.

De
Uitmarkt in Amsterdam, opening van het culturele seizoen, vormt dit
weekend het decor voor de start van de actie. Op zondag 31 augustus
verzamelen kunstenaars en andere betrokkenen zich om 14:00 uur onder de
hoed van Plasterk, die staat opgesteld op de Uitmarkt, naast het
Muziekcafé (podium 14) nabij de Passengers Terminal aan de Piet
Heinkade 27.

Related Posts
  1. ING hoofdsponsor van het Zuiderzeemuseum
  2. Artiesten en kabinet op Schokland in actie voor Millenniumdoelen
  3. Plasterk maakt theaters en musea duurder
  4. ‘Kinderen gratis naar museum’
  5. 92% Nederlanders vindt kunst en cultuur belangrijk
This entry was posted in Kunst en Cultuur, Overheid. Bookmark the permalink.