Belangrijke nieuwe archeologieprijs uitgereikt in Limburgs Museum

03-04-2009 – Tijdens de Limburgse Archeologie Dagen op vrijdag 17 en zaterdag 18
april in Venlo zal de Guillon-penning voor de eerste keer worden
uitgereikt.

De uitreiking zal plaats hebben op zaterdagmiddag 18 april rond 14.30
uur en de prijs zal officieel worden overhandigd door de gedeputeerde
mevr. O.M.T. Wolfs van de provincie Limburg. De winnaar zal op die dag
middels een kleine lofrede bekend worden gemaakt. De Guillon-penning is
een eerbetoon aan een persoon, stichting of vereniging, die zich
buitengewoon heeft ingezet voor de Limburgse archeologie. De zilveren
vergulde penning is een verkleinde kopie van één van Limburgs
topstukken: de sierschijf van Helden. Deze schijf is in het midden van
de 19e eeuw ontdekt in het veen bij Helden en was in het bezit van
Charles Guillon. Momenteel bevindt de schijf zich in het Rijksmuseum
van Oudheden.

Achtergrondinformatie:

Gérard Charles Hubert
Guillon (1811-1873) was notaris, politicus, lid van Provinciale Staten,
gemeenteraadslid, kunstverzamelaar, musicus en archeoloog. Bij zijn
dood bezat hij de grootste collectie kunst en archeologie in de
provincie en had deze opgesteld in het Musée de Guillon. Het museum was
gevestigd in zijn woonhuis aan de Swalmerstraat in Roermond. Guillon
raakte al vroeg geïnteresseerd in de archeologie en kocht de voorwerpen
op die door boeren in de omgeving waren gevonden. Deze aankopen werden
in kleine boekjes beschreven. Zijn belangstelling betrof echter geheel
Limburg en zelfs aangrenzend Duitsland. In de loop van zijn leven
groeide de collectie aan met Romeins materiaal uit Xanten, grote
Romeinse stenen met inscripties en ware topstukken zoals de vergulde
zilveren sierschijf uit Helden. Guillon was niet alleen een
verzamelaar, maar hij voerde ook opgravingen uit. Daarmee was hij de
eerste die op min of meer wetenschappelijke wijze archeologie in
Limburg bedreef. Gedeeltelijk werden zijn opgravingen uitgevoerd in
samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden. De resultaten van zijn
onderzoek werden vastgelegd in rapporten voorzien van fraaie
tekeningen.

Programma archeologiedagen

Vrijdag 17 april
wordt een dag speciaal voor gemeente-ambtenaren, de politiek en
archeologische bedrijven. Het accent van het programma ligt op beleid
formuleren en uitvoeren, organisatie en de dagelijkse praktijk. Met
name zal aandacht besteed worden aan de nieuwe taken die de gemeenten
hebben gekregen op archeologisch terrein. Op zaterdag 18 april staan de
ontdekkingen en de wetenschappelijke inhoud van de archeologie in de
schijnwerpers. Beroeps- en amateur-archeologen en geïnteresseerden
krijgen de gelegenheid elkaar te spreken over recente opgravingen,
topvondsten en hoe het publiek te informeren. De programma's van
vrijdag en zaterdag hebben ieder hun eigen specifieke inhoudelijk
karakter en vullen elkaar zo aan dat een boeiend tweedaags congres
ontstaat. Om) archeocheologie dichter bij de mensen te brengen wordt op
de LAD een Archeologie Top 10 van Limburg gepresenteerd. Uit deze
selectie kiezen deelnemers aan het congres de topvondst van het jaar
2009.

Speciaal voor de Limburgse Archeologiedagen komt de
Keltische muntschat die onlangs in Amby is gevonden over naar het
Limburgs Museum. Deze spectaculaire schat is ook op zondag 19 april te
zien in het Limburgs Museum.

Limburgs Museum

Keulsepoort 5

5911 BX Venlo

Voor meer informatie zie : www.limburgsmuseum.nl

Related Posts
  1. Licht op Limburg in Limburgs Museum, expositie Werner Mantz
  2. Limburgs Museum in Venlo: Dag van de Neanderthaler
  3. Documentaire over Maastrichter carnavalsmuziek in Limburgs Museum
  4. Feest voor tovenaars en heksen in het Limburgs Museum in Venlo
  5. Romeinen in het Limburgs Museum in venlo
This entry was posted in Musea, Venlo. Bookmark the permalink.