Politieorkesten Groningen en Drenthe samengevoegd

03-12-2008 – Het Regionaal Politie Muziekkorps
Groningen en het Drents Politie Orkest zijn per 1 december gefuseerd.
Samen vormen zij vanaf heden het Politie Orkest Noord Nederland
(PONN).

Door de samenvoeging is een fanfareorkest ontstaan met een
bezetting van ruim 55 politiemuzikanten die voor overgrote deel in
dienst zijn bij de politie in Groningen en Drenthe. Het orkest heeft
als thuisbasis de stad Groningen. Chef-dirigent van het PONN is Wim
Jongen.

Groningen

Het Regionaal Politie Muziekkorps Groningen (RPMG) werd opgericht in
1927 als Gronings Politie Muziekcorps en vierde vorig jaar het
80-jarig bestaan. Het orkest kreeg in 1994, na de reorganisatie van de
Nederlandse politie haar huidige naam. In 1996 kreeg het orkest de
officiële status van PR-instrument van Regiopolitie Groningen. De
afgelopen 12 jaar trad het orkest vele malen op in en om de provincie
Groningen, elders in Nederland en in Duitsland. De CD A Northern
Celebration uitgebracht ter ere van het 75-jarige bestaan en het
theaterprogramma Dichter bie Grunnen dat het orkest ruim 15 maanden in
alle theaters in de provincie Groningen over het voetlicht bracht
leverden het orkest veel aanzien op. Vanaf eind 2005 werkt het RPMG
nauw samen met het Polizei Musikkorps Niedersachsen uit Hannover, één
van de 14 beroepsorkesten van de Duitse politie. Chef dirigent van het
RPMG is Wim Jongen.

Drenthe

Het Drents Politie Orkest werd opgericht in 1972 als Tamboer- en
Trompetterkorps Politie Assen, later werd de naam gewijzigd in
Drumfanfare Politie Assen en de uiteindelijke naam, Drents Politie
Orkest (DPO) kwam bij de reorganisatie van de Nederlandse politie in
1994 tot stand. Het DPO verzorgde de afgelopen jaren vele concerten in
en om de provincie Drenthe en in Duitsland. Het DPO verzorgde meerdere
concerten in bejaarden en verzorgingshuizen en geeft ieder jaar een
avondvullend concert voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapten in
Van Boeyenoord in Assen. Tot begin 2008 stond het DPO onder leiding
van Carin Brenninkmeijer. Huidige dirigent van het DPO is Reinder
Klei. Hij is assistent-dirigent van het Regionaal Politie Muziekkorps
Groningen.Wim Jongen chef-dirigent


Wim Jongen, geboren in Maastricht in 1945, kwam al op de jeugdige
leeftijd van 8 jaar in aanraking met de blaasmuziek omdat zijn vader
amateur musicus was bij de Koninklijke Harmonie van Maastricht. Hij
koos als instrument saxofoon en deed op 10-jarige leeftijd intrede in
het orkest van zijn vader. Tijdens zijn studie aan het conservatorium
werd hij op 20-jarige leeftijd aangenomen als saxofonist bij de kapel
van de Koninklijke Luchtmacht. In 1972 begon hij een vervolgstudie aan
het Arnhems conservatorium waar hij afstudeerde op klarinet en ook het
praktijk en einddiploma harmonie- en fanfaredirectie haalde. In 1981
volgde zijn aanstelling tot onderdirecteur van de Johan Willem
Frisokapel in Assen, na eerst nog kapelmeester van het Trompetterkorps
der Cavalerie te zijn geweest. Wim Jongen is vanaf 1996 chef-dirigent
van het RPMG en blijft die functie ook voor het nieuwe PONN vervullen.
Startconcert


Het PONN presenteert zich op zaterdag 20 december a.s. aan de politie
in Noord Nederland met een starconcert in theater De Tamboer in
Hoogeveen, aanvang 20.15 uur. Voor het concert is nog een beperkt
aantal gratis kaarten beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen de gratis
kaarten aanvragen via e-mail oprpmg@groningen.politie.nl of opinfo@drentspolitieorkest.nl.

Meer informatie: www.politie.nl / www.detamboer.nl

Related Posts
  1. Kerstparade brengt eindejaarssfeer naar Groningen
  2. Het Orkest van de Achttiende Eeuw in Groningen
  3. Plato Groningen 10 Jaar
  4. Toerbus nu ook in Zuidwest-Drenthe
  5. Jongerenfilm over de provincie Groningen in première
This entry was posted in Drenthe, Muziek, Overheid. Bookmark the permalink.